ERASMUS

Dit onderwijsprogramma van de Europese Unie liep tot eind 2013 en was onderdeel van het overkoepelende programma Leven Lang Leren. Erasmus probeerde onder andere de mobiliteit van studenten en docenten in Europa te verbeteren en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te verbeteren.

Het had tot doel:

  • het helpen realiseren van een geïntegreerde Europese onderwijssector
  • het stimuleren van de bijdrage van het hoger (beroeps)onderwijs aan innovatie

Erasmus was tot en met 2006 een actie van het SOCRATES programma.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Erasmus probeerde zijn doelen onder andere te bereiken door de mobiliteit van studenten en docenten in Europa te verbeteren. Begin 2012 bestond het programma 25 jaar. Op dat moment hadden in totaal zo'n 3 miljoen deelnemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te studeren aan een buitenlandse hogeschool of universiteit.

Verder poogde het programma samenwerking en aansluiting tussen de onderwijsinstellingen (en met bedrijven) uit de verschillende landen te vergroten. Als laatste werden innovatieve acties, de ontwikkeling van ICT-content en -diensten, en de onderlinge uitwisseling daarvan ondersteund.

Zusterprogramma voor ondernemers

Speciaal voor startende ondernemers was het programma Erasmus for Young Entrepreneurs in het leven geroepen. Een startende ondernemer kon tot een maximum van zes maanden meelopen bij een ervaren ondernemer. Het verblijf en de kosten voor de uitwisseling werden deels gefinancierd door de Europese Unie.

2.

Na 2013

In 2014 is het programma Erasmus+ van start gegaan, waarvan ook Erasmus onderdeel is geworden. In het programma Erasmus+ kunnen zowel studenten als docenten subsidie krijgen om aan een uitwisseling deel te nemen. Ook kunnen jongeren vrijwilligerswerk in het buitenland doen. Het budget bedraagt 16 miljard euro voor zeven jaar. Daardoor kunnen er gedurende de begrotingsperiode 2014-2020 zo'n 4 miljoen mensen van profiteren.