Corruptie in ontwikkelingslanden en doeltreffendheid van de hulpverlening

donderdag 6 april 2006

Ontwikkeling en samenwerking - 06-04-2006 - 01:04

 

Het Parlement vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan de rol van het maatschappelijk middenveld bij het bevorderen van behoorlijk bestuur en het terugdringen van corruptie. Het EP benadrukt de noodzaak te werken aan de opbouw en versterking van het rechtssysteem in de ontwikkelingslanden.

Het Parlement verzoekt de EU om specifieke indicatoren op te nemen voor het meten van de omvang van de corruptie. De Europese Commissie wordt verzocht de aldus vastgestelde corruptieniveaus te gebruiken om goed beheer te ondersteunen en de nodige maatregelen tegen corrupte regimes te treffen. Het EP onderstreept dat de toekenning van begrotingssteun altijd per geval moet worden voorafgegaan door een zorgvuldige risicobeoordeling.

Het EP verzoekt de Commissie snel beslissingen te nemen met betrekking tot de vermindering van de buitenlandse schuld van ontwikkelingslanden. Verder dringt het Parlement er bij alle EU-lidstaten en alle landen die het VN-Verdrag tegen corruptie uit 2003 hebben ondertekend op aan, dit verdrag te ratificeren.

Het Parlement steunt de "publiceer wat je betaalt"-campagne, waarin multinationale ondernemingen worden opgeroepen om informatie openbaar te maken over betalingen aan regeringen. Het EP dringt tevens aan op een betere naleving van het "transparantie-initiatief van de extractieve bedrijfstakken," om ervoor te zorgen dat informatie over betalingen tussen regeringen van ontwikkelingslanden en multinationale ondernemingen openbaar wordt gemaakt. Ten slotte wordt er bij de Commissie en de lidstaten op aangedrongen een internationaal systeem van zwarte lijsten in te voeren waarmee voorkomen wordt dat banken grote geldbedragen uitlenen aan corrupte regimes of aan corrupte regeringsvertegenwoordigers.

Volgens ramingen van de Wereldbank wordt mondiaal elk jaar meer dan $ 1 biljoen aan steekpenningen betaald en kost volgens schattingen van de Afrikaanse Unie corruptie de Afrikaanse economieën jaarlijks meer dan 25% van het Afrikaanse BBP.

Rapporteur voor dit onderwerp was Max van den Berg (PES-NL).

Procedure: Initiatief / Debat: 6 april 2006 / Stemming: 6 april 2006 / Verslag aangenomen

 

REF.: 20060331IPR06930