Eurocommissaris voor Humanitaire hulp en crisismanagement

Deze functie wordt sinds november 2014 vervuld door Christos Stylianides. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding.

Deze Eurocommissaris is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal (DG) Ontwikkeling en voor het DG Humanitaire hulp, voorheen bekend als het bureau voor humanitaire hulp ECHO. De Commissaris heeft als taak:

  • het bestrijden van armoede en het bevorderen van veiligheid, de eerbiediging van mensenrechten en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
  • het bevorderen van de democratie en de beginselen van goed bestuur
  • het bieden van hulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten buiten de EU

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder twee van de projectteams die per beleidsthema in deCommissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Team (direct betrokken)

Team (indirect betrokken)

3.

Meer informatie