Intelligente Energie voor Europa II (IEE II)

Dit programma viel binnen het kader van het energiebeleid van de Europese Unie. Het had tot doel lokale, regionale en nationale initiatieven financieel te steunen op het gebied van duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie, energie-aspecten van het vervoer en internationale actie. Intelligente Energie voor Europa had voor de periode 2007-2013 een budget van 730 miljoen euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De specifieke doelstellingen van het programma waren:

  • noodzakelijke elementen verschaffen voor bevordering van energie-efficiëntie, verhoogd gebruik van duurzame energiebronnen en energiediversificatie, met het oog op het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot
  • ontwikkelen van middelen en instrumenten om de effecten van maatregelen te meten die zijn genomen door de Europese Commissie en de lidstaten
  • het bevorderen van degelijke en duurzame energieproductie via onderwijs

Er werden drie typen activiteiten onderscheiden:

  • projecten gericht op praktische toepassing van duurzame energie
  • producten en diensten die de doelstellingen van de Europese Commissie op het gebied van energiebeleid ondersteunen
  • investeringen in duurzame energie op lokaal en regionaal niveau

Het merendeel van het budget van het Intelligente Energieprogramma werd besteed aan de eerste categorie: projecten gericht op praktische toepassing van duurzame energie.

Organisaties en (regionale en lokale) overheden uit de EU-lidstaten konden een aanvraag indienen. Daarnaast stond het Intelligente Energieprogramma open voor aanvragen uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en de Republiek Macedonië.

Sinds 2007 maakte het programma deel uit van het kaderprogramma voor concurrentie en innovatie (Competitiveness and Innovation framework Programme, CIP) dat liep van 2007 tot en met 2013.

Een onderdeel uit het IEE-programma is ELENA, een subsidie voor grote investeringen in duurzame energie.

2.

Na 2013

De Europese Commissie zet de doelstellingen van het subsidieprogramma Intelligente Energie voor Europa (IEE II) voort onder de meerjarenbegroting 2014-2020 binnen Horizon 2020. Calls worden gepubliceerd op de website van het Uitvoerend Agentschap voor Midden- en Kleinbedrijven: