Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA)

Dit programma (tot 2014 Programma training en mobiliteit van onderzoekers - TMR) kent beurzen toe aan onderzoeksorganisaties die onderzoekers ontvangen om een project uit te voeren. De onderzoeker moet afkomstig zijn uit een land dat deelneemt aan het MSCA-programma. De beurzen staan bekend als de 'Marie Curie-beurzen'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De Marie Skłodowska-Curie-acties vallen met ingang van 2014 onder het achtste kaderprogramma voor onderzoek (Horizon 2020). Voor de periode 2014-2020 is een budget van 6,1 miljard euro beschikbaar. In de periode 2007-2013 was dit nog 4,7 miljard euro.

De uit te voeren onderzoeken zijn te kenmerken als (post-)doctoraal (technologisch) onderzoek. MSCA kent ook een onderdeel dat zich richt op de verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied.

Sinds 2014 besteedt Marie Skłodowska-Curie-acties meer aandacht aan ondernemerschap en innovatie, al kunnen deze begrippen erg breed worden geïnterpreteerd. Daarnaast wordt geprobeerd het mkb zo veel mogelijk bij de onderzoeksprogramma's te betrekken.

2.

Subsidie aanvragen

De beurzen zijn beschikbaar voor pre- en post-doctorale onderzoekers (in veel gevallen bij voorkeur met een leeftijd tot 35 jaar) en voor ervaren onderzoekers. Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers zelf of door een organisatie die vervolgens onderzoeksplaatsen ter beschikking stelt. Het beoogde onderzoek moet bijdragen aan de doelstellingen van Horizon 2020.

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie: