Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. De Europese Raad neemt belangrijke besluiten over de koers van de Europese Unie.

De Europese Raad komt minimaal twee maal per half jaar bijeen voor een Europese Top. Tijdens een Europese Top worden algemene, zwaarwegende politieke zaken besproken. De vergaderingen duren meestal twee dagen.

De Europese Raad is niet hetzelfde als de Raad van ministers of de Raad van Europa.

Taken/bevoegdheden

De Europese Raad bespreekt algemene politieke beleidslijnen. In de meeste gevallen besluit de Europese Raad met consensus. Dat betekent dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn. Er wordt niet gestemd, maar overlegd tot iedereen het met het voorstel eens is. In uitzonderingsgevallen geldt een andere stemwijze.

De Europese Raad heeft als enig orgaan van de Europese Unie (EU) de bevoegdheid om EU-verdragen aan te passen. In dat geval krijgt de Europese Raad een speciale vorm, namelijk die van Intergouvernementele Conferentie (IGC).

Organisatie

De Europese Raad bestaat uit:

  • de minister-presidenten van 25 lidstaten van de Europese Unie
  • de presidenten van Frankrijk, Litouwen en Cyprus

Deze deelnemers hebben stemrecht.

De vergaderingen van de Europese Raad worden geleid door een vaste voorzitter. De huidige voorzitter is Donald Tusk.

Bij de vergaderingen van de Europese Raad zijn ook aanwezig:

Meer informatie

Meer op website Europa Nu over