Nieuwe Nationale Partij (NNP)

De Nieuwe Nationalistische Partij (NNP) was een nationalistische partij met als motto 'Baas in eigen land', die op 28 oktober 2002 door de Kiesraad is geregistreerd. Dat betekende dat de NNP op 10 december 2002 een kandidatenlijst mocht indienen voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003. De Kiesraad heeft F. van der Kooi, H. Sijbrandij, L.E.B. Heidekamp en G.J.M. de Wit geregistreerd als bestuurders van de NNP.

1.

Beginselen

De NNP beschouwt zichzelf als een nationalistische partij, met de belangen van het Nederlandse volk als belangrijkste uitgangspunt. Volgens de NNP heeft elk volk en elke cultuur recht op een eigen plaats in de wereld. De NNP wil de Nederlandse cultuur en identiteit behouden en is tegen ongecontroleerde en grootschalige instroom van mensen uit andere culturen.

De NNP is niet tevreden over de huidige Nederlandse democratie, en vindt dat vrijheid van meningsuiting in Nederland moet worden gegarandeerd en dat kiezers direct moeten worden betrokken bij belangrijke beslissingen.

Andere ideeën van de NNP zijn:

  • harde aanpak van criminaliteit en drugshandel;
  • een terughoudend immigratiebeleid, verplichte remigratie van criminele vreemdelingen en asielzoekers;
  • schoner milieu;
  • herstel van Nederland in het algemeen;
  • herwaardering van het Nederlanderschap;
  • grondige sanering van overheidsdiensten en van de regering;
  • herstel van nationale eenheid.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.