Home > Partijen > Opgeheven partijen

Opgeheven politieke partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan.

Het CDA bijvoorbeeld, heeft een lange geschiedenis van christelijke politieke voorgangers. In 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). De KVP was in 1945 ontstaan uit de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). Deze laatste ontstond in 1904 als de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen. Op deze manier zijn de voorlopers van het CDA terug te vinden tot een eeuw geleden.

Hieronder staat een lijst van alle partijen die ooit in het Nederlandse parlement vertegenwoordigd waren.

nr.naam politieke partijopgericht injaar opgeheven
1Ad Bos Collectief20062006
2Algemeen Ouderen Verbond19932001
3Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen19041926
4Alliantie Vernieuwing en Democratie20022003
5Anti Europa Partij20122014
6Anti-Revolutionaire Partij18791980
7Artikel 5020122015
8Boerenpartij19581981
9Bond van Christen-Socialisten19071921
10Bond van kiesverenigingen op CH-grondslag in Friesland18981908
11Bond van Vrije Liberalen19061921
12Centrumdemocraten (CD)19842002
13Centrumpartij19801986
14Christelijk-Democratische Unie19261946
15Christelijk-Historische Kiezersbond18961903
16Christelijk-Historische Partij19031908
17Christelijk-Historische Unie19081980
18Christelijk-Sociale Partij19121925
19Christen-Democratische Partij19051925
20Communistische Partij Holland19181935
21Communistische Partij van Nederland19351991
22Continue Directe Democratie Partij20052006
23De Conservatieven.nl 20022003
24Democratisch Politiek Keerpunt20122013
25Democratisch-Socialisten 197019701983
26Duurzaam Nederland20022014
27Economische Bond19171922
28Eén NL20062006
29Europa Transparant20042008
30Evangelische Volkspartij19811991
31Gereformeerd Politiek Verbond19482003
32Hervormd-Gereformeerde Staatspartij19211940
33Islam Democraten20062007
34Katholiek Nationale Partij19481955
35Katholieke Volkspartij19451980
36Leefbaar Nederland19992007
37Liberale Partij19211925
38Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond'19211946
39Liberale Unie18851921
40Lijst 1420062006
41Lijst Emile Ratelband20032003
42Lijst Pim Fortuyn20022008
43Lijst Veldhoen20022003
44LRVP-het Zeteltje20052006
45Middenpartij voor Stad en Land19291930
46Middenstandspartij (1918-1921)19181921
47Nationaal-Socialistische Beweging19321945
48Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij19331937
49Natuurwetpartij19922004
50Nederland Lokaal20112013
51Nederland Transparant20042006
52Nederlandse Middenstands Partij19701972
53Neutrale Partij19181921
54Nieuwe Midden Partij (NMP)19702002
55Onafhankelijke Burgerpartij20122012
56Ouderenunie19992001
57Pacifistisch-Socialistische Partij19571991
58Partij van de Toekomst (PvdT)20022012
59Partij van de Vrijheid19461948
60Partij voor Nederland20062006
61Plattelandersbond19171937
62Politieke Partij NXD20122012
63Politieke Partij Radikalen19681991
64Radicale Bond18921901
65Reformatorische Politieke Federatie19752001
66Republikeinse Volkspartij20012003
67Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij19351940
68Revolutionair Socialistische Partij19291935
69Rooms-Katholieke Partij Nederland19721985
70Rooms-Katholieke Staatspartij19261945
71Rooms-Katholieke Volkspartij19221934
72Sociaal-Democratische Arbeiderspartij18941946
73Sociaal-Democratische Bond18811894
74Sociaal-Democratische Partij19091918
75Socialistische Partij (1918-1924)19181928
76Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland20122012
77Solide Multiculturele Partij20062010
78Tamara's Open Partij20062010
79Unie 55+19921999
80Verbond tot Democratisering der Weermacht19181921
81Verbond voor Nationaal Herstel19331941
82Verenigde Senioren Partij20012007
83VIP Vooruitstrevende Integratie Partij20022006
84VoorNederland20142017
85Vrij-Antirevolutionaire Partij18981903
86Vrije Indische Partij19942006
87Vrijzinnig-Democratische Bond19011946

Meer over