Directoraat-Generaal Vertaling [TRAD]

Het directoraat-generaal Vertaling zorgt ervoor dat de documenten van het Europees Parlement beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie, in het kader van het meertaligheidsbeleid en ter bescherming van de culturele en taalkundige verscheidenheid van de Unie. Het vergemakkelijkt de transparantie, het begrip en de uitwisseling van standpunten.

Belangrijkste taken:

  • vertaling van documenten uit en in de 24 officiële talen van de Europese Unie, zodat alle EU-burgers onmiddellijk toegang hebben tot Europese teksten in hun eigen taal en de mogelijkheid hebben om in hun eigen taal met de instellingen te communiceren
  • het leveren van een vertaaldienst die zowel de kwaliteit als de efficiëntie waarborgt en de kosten op een aanvaardbaar niveau houdt
  • de ontwikkeling van passende IT-instrumenten
  • herziening van documenten die buiten het Parlement zijn vertaald en controle op de kwaliteit van externe vertalingen