EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Peter van Dalen (CU)EVP

Lid/leden

    Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP
    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL
    Bert-Jan Ruissen (SGP)ECR

Plaatsvervanger(s)

    Jan Huitema (VVD)RENEW

3.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Peter van Dalen (CU)EVP

Lid/leden

    Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP
    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL
    Bert-Jan Ruissen (SGP)ECR

Plaatsvervanger(s)

    Jan Huitema (VVD)RENEW