EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met het Europese visserijbeleid.

De commissie telt 28 leden. De belangrijkste taak van deze commissie is de ontwikkeling en het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid, een van de meest geïntegreerde beleidsterreinen van de Europese Unie dat gericht is op een duurzaam beheer van de visserij.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

De commissie visserij is naast het gemeenschappelijk visserijbeleid bevoegd voor de instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur. Internationaal gezien houdt deze commissie zich bezig met duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij.