EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

De commissie telt 48 leden. De belangrijkste taken van de leden zijn het medebepalen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, toezichthouden op de besteding van regionale ontwikkelingsfondsen en wetten maken voor een veilige veehouderij en akkerbouw.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

De specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissie zijn:

 • 1. 
  de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • 2. 
  plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten
 • 3. 
  wetgeving
  • a) 
   op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet bedoeld zijn om de gezondheid van de mens tegen risico's te beschermen
  • b) 
   inzake dierhouderij en het welzijn van dieren
 • 4. 
  verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten
 • 5. 
  voorziening van basislandbouwproducten
 • 7. 
  bosbouw en boslandbouw.