EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Tom Berendsen (CDA)EVP

Plaatsvervanger(s)

    Vera Tax (PvdA)S&D