EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Daarnaast is de commissie ook bevoegd voor postdiensten en toerisme.

De commissie telt 49 leden. De grootste uitdaging voor deze commissie is de aanpassing van de vervoerssector aan de klimaatdoelen maar ook digitalisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie krijgen steeds meer aandacht.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

De commissie is bevoegd voor de ontwikkeling van het EU-beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht. Dit betreft onder andere de gemeenschappelijke regels voor het vervoer binnen de Europese Unie, de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de vervoersinfrastructuur en de veiligheid van het vervoer. Internationaal houdt deze commissie zich ook bezig met de verlening van vervoersdiensten en de betrekkingen op vervoersgebied met derde landen en de betrekkingen met internationale vervoersorganisaties. Daarnaast is de commissie betrokken bij het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees Spoorwegbureau, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR.