EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Toine Manders (CDA)EVP
    Kim van Sparrentak (GL)Groenen/EVA

Plaatsvervanger(s)

    Liesje Schreinemacher (VVD)RENEW