EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De commissie komt regelmatig bijeen om te debatteren over de jaarlijkse begroting en de financiële meerjarenplanning van de EU.

De commissie telt 41 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het onderhandelen over en de vaststelling van de jaarlijkse EU-begroting, uit deze begroting worden alle belangrijke beleidsmaatregelen en programma's gefinancierd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

De begrotingscommissie is onder meer bevoegd voor het meerjarig financieel kader van de Europese Unie en de begrotingen van de gedecentraliseerde organen. Ook houdt de commissie zich bezig met de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank die geen deel uitmaken van de Europese economische beleidsaansturing. Het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de begrotingscommissie.