Groep Antici

De groep Antici bestaat uit de directe assistenten van de Permanente Vertegenwoordigers (PV) die samen Coreper II vormen. De vergaderingen van Coreper II worden door Groep Antici voorbereid, en de Permanente Vertegenwoordigers worden door de groep op tactische punten bijgestaan.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Taken

Leden van de groep Antici bereiden de vergaderingen van de Permanent Vertegenwoordigers voor (Coreper II). De groep komt de dag voor de Coreper II-vergadering bijeen en onderhandelt namens de Permanente Vertegenwoordigers zelf over technische details en organisatorische zaken, zodat deze voorstellen in Coreper II zo mogelijk enkel nog goed- dan wel afgekeurd hoeven te worden.

De assistenten verzorgen tevens de coördinatie van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en brengen verslag uit bij de Europese Raad.

Naast de groep Antici is er ook een groep voor Coreper I, bestaande uit de assistenten van de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers, de groep Mertens.

3.

Geschiedenis

De groep Antici is opgericht in 1975. De naam is afgeleid van de Italiaanse diplomaat Antici die toentertijd voorzitter van het gezelschap was. De Antici is een functie dit uniek is in de internationale diplomatie, omdat zij alleen in de Europese Unie bestaat.