Ledenwinst oppositiepartijen, verlies voor CDA, VVD, D66 en LPF

vrijdag 13 januari 2006, 8:54

In 2005 hebben GroenLinks en in mindere mate PvdA en SP ledenwinst geboekt. De groei van de SP was minder groot dan in eerdere jaren. Ondanks de interne perikelen groeide ook het ledental van de SGP (met 1,9%).

De regeringspartijen verloren leden. D66 zag het ledental met 5,8% afnemen en het CDA verloor 5,5% van zijn aanhang. Groot was het verlies van de LPF: 40%. Met ruim 1200 leden zit de partij net boven de grens van 1000 op grond waarvan een partij subsidie kan krijgen.

Het totale ledental nam, na eerdere stijgingen in 2002 en 2003, weer af. In totaal zijn nu 300.201 mensen lid van een partij (1,6% minder dan in 2004).

Verliezers in 2005: CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie.

 
 

aantal leden

afname aantal leden

percentage

D66

11.065

679

5,8

CDA

69.000

4000

5,5

VVD

40.1571

1704

4,1

ChristenUnie

24.156

79

0,3

LPF

1274

837

39,7

SP, GroenLinks, PVdA en SGP boekten winst.

 
 

aantal leden

toename aantal leden

percentage

SP

44.853

554

1,3

GroenLinks

21.383

674

3,3

SGP

26.400

500

1,9

PvdA

61.913

4601

3,3

De SP blijft qua ledental de derde partij, vóór de VVD. Op de nummers één en twee blijven CDA respectievelijk PvdA staan. Voor CDA en VVD is een probleem dat hun ledenbestand aan het vergrijzen is. Een kwart van alle VVD-leden is boven de 70 jaar. De PvdA ziet haar ledenbestand daarentegen jonger worden: de gemiddelde leeftijd daalde van 56,3 naar 55,3 jaar.

bron: persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen


meer over

verwant nieuws

externe links