Juridische dienst (SJ)

De Juridische dienst heeft tot taak de Europese Commissie en haar diensten intern op juridisch gebied met raad bij te staan en daarnaast haar bij rechterlijke instanties te vertegenwoordigen. De dienst moet over alle aan de Commissie voor te leggen documenten vooraf worden geraadpleegd.

De dienst adviseert de Commissie:

  • bij de voorbereiding van wetgeving
  • bij haar rol als internationaal onderhandelaar
  • bij haar functie van 'hoedster van de Europese verdragen'
  • bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden