Ir. E. van Dieren

foto Ir. E. van Dieren
bron: privécollecte

Bekwame scheepsbouwingenieur, zoon van een Amsterdamse huisarts, die zich in jaren dertig ontpopte als een actief lid van de NSB. Fanatiek nationaal-socialist, antisemiet met grote afkeer van vrijmetselaars en het Huis van Oranje. In de oorlog president-curator van de TH-Delft en commissaris van de Oostcompagnie. In augustus 1944 door een benoeming van Seyss-Inquart secretaris-generaal van het nieuwe departement voor Verkeer en Energie tot hij rond Dolle Dinsdag naar Terschelling vluchtte waar hij na de Bevrijding werd gearresteerd. Veroordeeld wegens het openlijk hulp verlenen aan de vijand.

in de periode 1944: NSB-secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Evart

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 juni 1895

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 4 september 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), van 1935 tot 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/3)

  • zelfstandig scheepsbouwkundig ingenieur, vanaf 1937
  • secretaris-generaal ministerie van Verkeer en Energie, in oprichting, van 10 augustus 1944 tot 24 september 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

  • lid Commissie-Woltersom, organisatie bedrijfsleven
  • lid Raad van Commissarissen N.V. Artillerie-Inrichtingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Had hoog gespannen verwachtingen van de Oostinzet, een initiatief van Rost van Tonningen, maar kon, als commissaris van de Oostcompagnie het fiasco ervan niet voorkomen

uit de privésfeer
  • Behoorde tot de NSB'ers die in mei 1940 (vóór 10 mei 1940) enige tijd werden geïnterneerd
  • Zei zich als president-curator van de Technische Hogeschool te hebben ingespannen voor het "bewaren van de kostbare Hogeschool"
  • Werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden en ontzegging van de kiesrechten wegens het in oorlogstijd opzettelijk hulp verlenen aan de vijand en het beledigen van een lid van het Koninklijk Huis

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.