Artikel 7: Bijdragen COSAC niet bindend voor nationale parlementen

6
Artikel 7
1

De bijdragen van COSAC zijn geenszins bindend voor de nationale parlementen en laten hun standpunt onverlet.