Titel IV - (niet opgenomen)

10.

Wijzigingen in het Euratom-verdrag

(niet afgedrukt)