EP akkoord met verslag-Wiersma inzake toetreding Slowakije

woensdag 5 september 2001, Jan Marinus WIERSMA

Jan Marinus WIERSMA (PES, NL)

Periodiek verslag 2000 van de Commissie

Doc.: A5-0256/2001

Procedure : Niet-wetgevende raadpleging

Debat : 4 september 2001

Stemming: 5 september 2001

Verslag aangenomen

Op het gebied van de herstructurering van de industrie en de financiële sector en de aanpassing aan de vereisten van de interne markt heeft Slowakije opmerkelijke vorderingen gemaakt, deelt het EP mee. Ook de bestuurlijke hervormingen werpen vrucht af.

De Slowaakse regering dient te werken aan een nationale aanpak van het probleem van de minderheden, aldus het EP, dat wijst op de kloof tussen wat als beleid wordt afgekondigd en wat er in de praktijk van terechtkomt. Het gaat om een probleem dat op alle bestuursniveaus moet worden aangepakt, en dit geldt in het bijzonder voor de aanhoudende discriminatie van de Roma. Concreet betreurt het EP dat er geen compromis over de bestuurlijke reorganisatie uit de bus is gekomen dat aan de verlangens van de Hongaarse minderheid tegemoet komt.

Op het gebied van de interne markt valt er vooruitgang te bespeuren, maar het EP vestigt ook de aandacht op een aantal zwakke schakels, waaronder de financiële controle, de landbouw, het milieu en justitie en binnenlandse zaken. Lovenswaardig is wel dat Slowakije probeert daar iets aan te doen door het personeel in de betrokken ministeries fors uit te breiden. Het EP gaat ook niet voorbij aan de milieuproblematiek. Zo zijn er nog altijd problemen met de kerncentrales van Bohunice en Mochovce. En corruptie en criminaliteit moeten beter worden aangepakt.