EP wil wijzigingen in ontwerp-richtlijn inzake bankkosten grensoverschrijdende betalingen (rapport-Peijs)

donderdag 15 november 2001, Karla PEIJS

Karla PEIJS (EVP/ED, NL)

Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro

Doc.: A5-0357/2001

Procedure : Medebeslissing, eerste lezing

Debat : 14 november 2001

Stemming: 15 november 2001

Verslag aangenomen (421/14/35)

Het Parlement dient veertien amendementen in op de ontwerpverordening over grensoverschrijdende betalingen. De verordening bepaalt dat de kosten van grensoverschrijdende betalingen in euro's gelijk moeten zijn aan die voor binnenlandse bankoverschrijvingen, zoals het Parlement in eerdere resoluties al had bepleit.

Volgens de ontwerpverordening moeten de binnenlandse en de grensoverschrijdende bankkosten al op 1 januari volgend jaar gelijk worden getrokken in alle lidstaten als het gaat om elektronische betalingstransacties van maximaal 50.000 euro (vooral betalingen met een bankpas of creditcard en pinnen in het buitenland). Voor andere grensoverschrijdende en voor binnenlandse overmakingen en cheques in euro's moeten de bankkosten volgens het Commissievoorstel per 1 januari 2003 gelijk zijn, dus een jaar later. Het Parlement vindt dat banken voor het gelijktrekken van de bankkosten twee maanden extra mogen hebben, zodat de invoering van de kostengelijkheid voor elektronische transacties per 1 maart 2002 moet gelden en voor andere transacties per 1 maart 2003. Verder vindt het EP dat de kostengelijkheid voor binnenlandse en buitenlandse transacties niet van toepassing moet zijn op cheques.

Het Parlement vindt voorts dat banken extra kosten in rekening mogen brengen als klanten niet het IBAN (internationaal bancair nummer) en de BIC van de begunstigde kunnen verstrekken, zodat de transactie handmatig uitgevoerd moet worden.

Verder wordt duidelijk gesteld dat het de lidstaten zijn die bepalen welke sancties opgelegd worden bij niet-naleving van de verordening, maar dat deze sancties wel doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. Ook wil het EP uiterlijk 1 januari 2004 een evaluatierapport van de Commissie hebben over de werking van de verordening, eventueel met wijzigingsvoorstellen.

Commissaris Frits BOLKESTEIN verklaarde zich met de amendementen te kunnen verenigen.

Na de stemming riep EP-voorzitster Nicole FONTAINE (EVP/ED, F) de Raad op de amendementen van het EP over te nemen, zodat de verordening nog voor het eind van dit jaar in werking kan treden. Als de burgers de euro eenmaal op zak hebben, zei Fontaine, verwachten ze dat er een eind komt aan de exorbitante bankkosten.