EP akkoord met rapport over Zaaizaad

dinsdag 2 juli 2002

Voorstel voor een richtlijn houdende wijziging van Richtlijn 69/208/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Doc.: C5-0301/2002

Procedure : zonder verslag

Stemming : 2 juli 2002

Voorstel aangenomen (430/0/30)