EP akkoord met toetreding 10 nieuwe lidstaten (o.m. rapport-Wiersma)

woensdag 9 april 2003, Jürgen SCHRÖDER

De Plenaire Vergadering stemt in met de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. In zijn aanbevelingen neemt het Parlement de overweging op dat instemming met de toetreding niet vooruitloopt op het standpunt van het Parlement over de aanpassing van de financiële vooruitzichten in verband met de uitbreiding. De cijfers in bijlage XV van het ontwerptoetredingsverdrag vormen wat het Parlement betreft de noodzakelijke minimumdrempel voor de aanpassing van de financiële vooruitzichten.

Jan Marinus WIERSMA (PES, NL) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Slowakije (A5-0098/2003 )

Verslag aangenomen (521/21/25)

 

Jacques POOS (PES, L) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Cyprus (A5-0091/2003 )

Verslag aangenomen (507/29/26)

 

Michael GAHLER (EVP/ED, D) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Estland (A5-0090/2003 )

Verslag aangenomen (520/22/24)

 

Luís QUEIRO (UEN, P) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Hongarije (A5-0094/2003 )

Verslag aangenomen (522/23/23)

 

Elisabeth SCHROEDTER (GROENEN/EVA, D) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Letland (A5-0092/2003 )

Verslag aangenomen (522/22/24)

 

Ioannis SOULADAKIS (PES, GR) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Litouwen (A5-0093/2003 )

Verslag aangenomen (521/22/24)

 

Ursula STENZEL (EVP/ED, A) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Malta (A5-0095/2003 )

Verslag aangenomen (521/23/23)

 

Jas GAWRONSKI (EVP/ED, I) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Polen (A5-0096/2003 )

Verslag aangenomen (509/25/31)

 

Demetrio VOLCIC (PES, I) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Slovenië (A5-0097/2003 )

Verslag aangenomen (522/22/22)

 

Jürgen SCHRÖDER (EVP/ED, D) - Verzoek om toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Tsjechië (A5-0089/2003 )

Verslag aangenomen (489/39/37)

Procedure : Instemming

Debat : 9 april 2003

Stemming : 9 april 2003