Artikel 23: Externe werkzaamheden

22
Artikel 23
24

De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken mogen:

betrekkingen aangaan met centrale banken en financiële instellingen in andere landen en,

 • a) 
  waar passend, met internationale organisaties;
 • b) 
  zowel contant als op termijn alle soorten deviezen en edele metalen kopen en verkopen. Het begrip "deviezen" omvat effecten en alle overige activa luidende in de valuta van enig land of in rekeneenheden, ongeacht de vorm waarin zij worden aangehouden;
 • c) 
  de in dit artikel bedoelde activa aanhouden en beheren;
 • d) 
  alle soorten bancaire transacties verrichten met derde landen en internationale organisaties, waaronder mede begrepen het verstrekken en opnemen van leningen.