Artikel 17: Rekeningen aangehouden bij de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken

16
Artikel 17
18

Teneinde hun werkzaamheden te kunnen verrichten, zijn de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken gerechtigd rekeningen te openen ten behoeve van kredietinstellingen, openbare lichamen en andere marktpartijen, en activa, waaronder girale effecten, in onderpand te aanvaarden.