VNG: geen principieel oordeel over wetsvoorstel wijziging kiesstelsel

donderdag 21 oktober 2004, 18:00

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft geen principieel oordeel over het wetsvoorstel van het kabinet om het kiesstelsel te wijzigen.

Wel maakt de VNG een aantal opmerkingen van organisatorische aard. Zo wijst de vereniging er op dat de districtsindeling in het wetsvoorstel afwijkt van de indeling in kieskringen in de Kieswet. Ook leidt het vasthouden aan provinciegrenzen volgens de VNG soms tot onlogische districtsindelingen.

De VNG klaagt dat een samenhangende visie op het gebied van verkiezingen ontbreekt. De gemeenten wijzen in dit verband op de gevolgen voor gemeenten van het organiseren van verkiezingen voor de burgemeester, het al dan niet voortbestaan van de Tijdelijke referendumwet en mogelijk de gekozen minister-president.

Ten slotte wijst de VNG op de financiële gevolgen voor gemeenten van de benodigde voorlichting aan burgers en het grotere beslag op stembureaus en stemmachines. Dit laatste wordt veroorzaakt omdat kiezers in het nieuwe stelsel twee stemmen uitbrengen.

bron: advies VNG


meer over