Institutionele gevolgen van de mogelijke toetreding van Bulgarije en Roemenië

Verklaring van de Conferentie bij het Protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie

Bepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie met betrekking tot Bulgarije en Roemenië

Op de conferenties over de toetreding van Roemenië en/of Bulgarije tot de Unie zullen de lidstaten het volgende standpunt innemen met betrekking tot de verdeling van de zetels in het Europees Parlement en de stemmenweging in de Europese Raad en de Raad.

  • 3. 
    Bij iedere toetreding wordt de in het protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie bedoelde drempel berekend conform de bepalingen van artikel 2, lid 3, van het protocol.