1.

Ontwikkeling artikel

2003

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.

2.

Toelichting

Artikel III-305 herneemt lid 1 van het huidige artikel 272 VEG.

2003

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.

2003

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.

2004

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en verstrijkt op 31 december.