Nieuwe kiesstelsel steeds meer kopie van Duitse stelsel

dinsdag 20 april 2004, 8:36

Minister De Graaf verzet zich er niet tegen dat kandidaten in het nieuwe kiesstelsel toch (deels) zowel op de landelijke lijst als op een regionale lijst mogen worden gezet. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van vrijwel de gehele Tweede Kamer. Dat blijkt uit een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gezonden als reactie op enkele aangenomen moties.

De Graaf was aanvankelijk tegen de mogelijkheid van een dubbele kandidatuur. Bij een dubbele een kandidatuur kunnen kandidaten die in de regio verliezen alsnog via de landelijke lijst in de Kamer komen. Het is volgens de minister de vraag of Kamerleden zichzelf nog wel als echte districtsafgevaardigden zullen beschouwen.

De Graaf verzet zich evenmin tegen de wens van de Kamer om meer districten in het leven te roepen. Hij wil zelf 20 districten waar dan 2 tot 6 leden worden gekozen; de Kamer wil zo'n 60 districten waar steeds één lid wordt gekozen. Doordat per district maar één lid wordt gekozen, maken middelgrote en kleine partijen nauwelijks kans om een districtszetel te veroveren.

Als uitvoering wordt gegeven aan de wensen van de Kamer gaat het nieuwe kiesstelsel steeds meer lijken op het kiesstelsel zoals Duitsland dat kent.

bron: brief minister voor bestuurlijke vernieuwing, 14 april


verwant nieuws

meer over