Institutionele gevolgen van de mogelijke toetreding van Bulgarije en Roemenië

Verklaring van de Conferentie bij het Protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie

Bepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie met betrekking tot Bulgarije en Roemenië

Op de conferenties over de toetreding van Roemenië en/of Bulgarije tot de Unie zullen de lidstaten het volgende standpunt innemen met betrekking tot de verdeling van de zetels in het Europees Parlement en de stemmenweging in de Europese Raad en de Raad.

  • 3. 
    Bij iedere toetreding wordt de in het protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie bedoelde drempel berekend conform de bepalingen van artikel 2, lid 3, van het protocol.

 

Noot [*] bij zetelaantal Roemenië:

In het werkdocument CIG 73/04 (29 april 2004) luidde het commentaar bij het terugbrengen van het zetelaantal van Roemenië van 36 naar 35 (en van het Europees Parlement van 786 naar 785 zetels):

"De onjuiste berekening van het aantal zetels voor Roemenië (en het gevolg voor het totale zetelaantal) in document CIG 60/03 ADD 1 is gecorrigeerd."