Grondwetswijziging voor gekozen burgemeester nodig?

donderdag 11 december 2003, 9:44

De meerderheid van de Tweede Kamer meent dat een wijziging van de Grondwet noodzakelijk is om de gekozen burgemeester in te voeren. Alleen D66 acht dat niet noodzakelijk. Dat bleek tijdens het overleg van de Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken met de ministers De Graaf en Remkes op 10 december 2003.

Struikelblok is het voorzitterschap van de gemeenteraad. Volgens artikel 125 lid 3 van de Grondwet is de burgemeester voorzitter van de raad. Dat kan conflictueuze situaties opleveren, omdat de gekozen burgemeester en de gemeenteraad elk een eigen kiezersmandaat hebben. In feite ontstaat dan de merkwaardige situatie dat de gemeenteraad het programma van zijn voorzitter moet gaan controleren.

Minister De Graaf en D66 hebben daar niet zo'n moeite mee. Punt is dat een Grondwetswijziging de invoering van de gekozen burgemeester pas in 2007 mogelijk maakt, en niet in 2006 zoals het kabinet wil. Een Grondwetswijziging moet namelijk twee keer door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De tweede keer na nieuwe verkiezingen, waarbij bovendien een tweederde meerderheid noodzakelijk is.

De Graaf kan zich overigens wel voorstellen dat de Kamer op termijn een Grondwetswijziging wenst, en zal dit in het kabinet bespreken. Maar in aanloop tot de gekozen burgemeester in 2006 is het volgens hem beslist niet nodig.

bron: ANP


Meer over