Artikel III-160: Initiatiefrecht

III-159
Artikel III-160
III-161

Inhoudsopgave van deze pagina:


De in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk bedoelde maatregelen worden genomen

 • a) 
  op voorstel van de Commissie, of
 • b) 
  op initiatief van een kwart van de lidstaten.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De in de hoofdstukken 3 en 4 van deze titel bedoelde maatregelen worden genomen

 • op voorstel van de Commissie, of
 • op initiatief van een kwart van de lidstaten.

2.

Commentaar

In dit artikel wordt een voorstel overgenomen uit het eindverslag van de groep (bladzijde 15). Zoals reeds in de groep is verklaard, zou de Conventie zorgvuldig moeten nagaan wat de mogelijke consequenties zijn van de instelling van een initiatiefrecht van een groep lidstaten in het kader van de wetgevingsprocedure (medebeslissing). Eventueel zal de formulering van deze bepaling in het licht van het standpunt van de Conventie inzake deze procedure moeten worden aangepast.

2003

De in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk bedoelde maatregelen worden genomen

 • a) 
  op voorstel van de Commissie, of
 • b) 
  op initiatief van een kwart van de lidstaten.
2003

De in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk bedoelde maatregelen worden genomen

 • a) 
  op voorstel van de Europese Commissie, of
 • b) 
  op initiatief van een kwart van de lidstaten.
2003

De in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk bedoelde handelingen alsmede de in artikel III-164 bedoelde Europese verordeningen tot vaststelling van regels voor administratieve samenwerking op de door die afdelingen bestreken gebieden worden vastgesteld

 • a) 
  op voorstel van de Commissie, of
 • b) 
  op initiatief van een kwart van de lidstaten.
2004

De in de afdelingen 4 en 5 bedoelde handelingen alsmede de in artikel III-263 bedoelde Europese verordeningen tot vaststelling van regels voor administratieve samenwerking op de door die afdelingen bestreken gebieden worden vastgesteld:

 • a) 
  op voorstel van de Commissie, of
 • b) 
  op initiatief van een kwart van de lidstaten.