Drs. E.M. (Elsabe) Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije

foto Drs. E.M. (Elsabe) Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Rijzige adellijke dame, die in 2003 via voorkeurstemmen voor de VVD in de Eerste Kamer kwam. Afkomstig uit een familie die diverse Eerste Kamerleden voortbracht. Was calligrafe, lid Provinciale Staten van Overijssel, docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan een HEAO en beleidsmedewerker bij zorggerelateerde instellingen. In de Senaat hield zij zich vooral bezig met cultuur en sociale zaken. Zo voerde zij het woord bij de behandeling van de Wet werk en bijstand. Tevens was zij woordvoerster bij de Wet op de jeugdzorg. Bescheiden en constructief optredend Kamerlid.

VVD
in de periode 2003-2007: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Elsabe Margareta (Elsabe)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 19 april 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1983

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • beleidsmedewerker internationale zaken, Werkverband Organisaties Chronisch Zieken te Utrecht, van 1 februari 1997 tot 1 februari 1999
  • beleidsmedewerker, Het Ondersteuningsburo voor Patiëntenorganisaties, vanaf 1 februari 2001
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid Raad van Bestuur Museum Elburg

vorige (2/18)
  • lid Raad van Advies Museum Elburg, vanaf 2008
  • voorzitter Museum Elburg, vanaf 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Onder haar voorouders zijn diverse Eerste Kamerleden, zoals S. van Welderen Rengers, H.M.A.J. van Asch van Wijck en L.G.A. en C.W. van Limburg Stirum

verkiezingen
  • Werd in 2003 dankzij voorkeurstemmen gekozen

predicaten/adellijke titels
  • barones

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.