Dr. P.L.M. (Paul) Jungbluth

foto Dr. P.L.M. (Paul) Jungbluthvergrootglas

Onderwijsdeskundige in de GroenLinks-fractie, waarvan hij anderhalf jaar deel uitmaakte. Was daarvoor senior onderzoeker bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen van de Universiteit Nijmegen en publiceerde veel over onderwijskunde. Hield zich in de Kamer behalve met onderwijs ook bezig met economische zaken. Gaf eind 2006 de voorkeur aan een terugkeer naar de praktijk van onderwijs, onderzoek en bestuur. Meende dat zijn ambities en ideeën op onderwijsgebied in het Kamerwerk onvoldoende tot hun recht kwamen.

GroenLinks
in de periode 2005-2006: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Paul Léon Marie (Paul)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vaals, 24 november 1949

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 1974 tot 1991 (verliet de PvdA na de WAO-crisis)
 • GroenLinks, vanaf 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • werkzaam in toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen), o.a. als hoofd van de afdeling Onderwijskansen en als projectleider van de landelijke PRIMA-cohortonderzoeken in het basisonderwijs (SVO, later NWO), vanaf 1971
 • senior onderzoeker ITS, Katholieke Universiteit Nijmegen (vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen), tot juni 2005
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 juni 2005 tot 30 november 2006
 • projectleider 'hoog-opgeleide allochtonen zonder baan', 2007
 • senior onderzoeker Centrum Onderwijskansen 'Sjoans', Universiteit Maastricht/Hogeschool Zuid, vanaf januari 2008

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2005 samen met Mariette Hamer (PvdA), Fenna Vergeer-Mudde (SP) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is docente
 • Zijn vader was fabrieksarbeider

woonplaats
Einighausen (Lb.)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Van traditionele meisjespedagogiek tot roldoorbrekend onderwijs" (1978)
 • "Docenten over onderwijs aan meisjes: 'positieve diskriminatie met een dubbele bodem" (dissertatie, 1982)
 • "Verborgen differentiatie: leerlingbeeld en onderwijsaanbod op de basisschool" (1985)
 • "Leerlingprestaties, leerkrachtpercepties en etniciteit" (1991)
 • "Verzuiling, segregatie en schoolprestaties: secundaire analyses op het PRIMA cohort basisonderwijs" (1997)
 • "De sociaal-emotionele ontwikkeling van kansarme leerlingen in het basisonderwijs: aanvullende PRIMA-cohort-analyse in het kader van de evaluatie van het OVB" (1997)
 • medeauteur van diverse studies op het gebied van onderwijssociologie

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.