Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid werd tot 2007 gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Uit dit fonds werden bijvoorbeeld de subsidies betaald die de inkomens van agrariërs op peil moesten houden. Landbouwsubsidies beslaan een groot deel van de Europese begroting. In 2006 was dat ruim 50 miljard op een totaal van ongeveer 121 miljard euro.

Het EOGFL bestond uit twee delen:

Garantiefonds voor de landbouw

Oriëntatiefonds voor de landbouw

Het Oriëntatiefonds voor de landbouw was onderdeel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en beoogde structuurverbeteringen in landbouw en plattelandsgebieden te realiseren. Het Oriëntatiefonds beschikte in de periode 2000-2006 over een budget van 30,4 miljard euro.