Mr. A.G. Besier

Patriottische gezinde advocaat uit Deventer, die in 1799 lid werd van het Uitvoerend Bewind en in 1801 van het Staatsbewind. Moest zich in 1787 in Zwolle vestigen en werd daar, na de Bataafse revolutie, lid van de vergadering van provisionele representanten. Had als plaatsvervanger zitting in de Eerste Nationale Vergadering en was lid van het comité tot de zaken van Marine. Vervulde na 1805 opnieuw functies bij de marine en was later nog raadslid in Deventer en Statenlid.

in de periode 1798-1805: lid gematigde Uitvoerend Bewind, lid Eerste Nationale Vergadering, lid Staatsbewind

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Augustijn Gerhard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 19 mei 1756

overlijdensplaats en -datum
Deventer, 13 maart 1829

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • moderaat

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/17)

 • lid stedelijke raad van Deventer, van 1814 tot 13 maart 1829
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 3 juli 1821 tot 13 maart 1829 (voor de steden, Deventer)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • president Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten, van 14 april 1803 tot 1 mei 1805
 • commissaris voor de straatweg van tegenover Deventer tot de molen in Voorst, van maart 1829 tot 13 maart 1829

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid commissie tot het werk van de Nationale bibliotheek, vanaf 26 januari 1802 (Staatsbewind)
 • lid commissie tot reorganisatie van de Aziatische raad, van 1803 tot augustus 1803 (Staatsbewind)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hield op 2 november 1801 in de oude vergaderzaal van de Staten van Holland een rede bij de aanvaarding van de regering door het Staatsbewind
 • Raakte in december 1804 met Spoors, Gockinga en Bijleveld in ongenade bij de Fransen en was vanaf 12 december op non-actief

uit de privésfeer
Zijn vader was advocaat te en gemeensman van Deventer. Hij overleed 7 februari 1767.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Vertegenwoordigend Lichaam (district Zwolle), 1798 (niet aangenomen)
 • onder-prefect arrondissement Winschoten, 1811 (geweigerd)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.