A.F.R.E. van Haersolte

Gelderse landjonker die tijdens de Republiek bestuursfuncties vervulde op de Veluwe, onder meer als burgemeester van Harderwijk. Had ook zitting in de Admiraliteit van West-Friesland. Kwam in juni 1798 in het Uitvoerend Bewind en daarna in het Staatsbewind, het hoogste bestuursorgaan van de Bataafse Republiek. Zat na 1813 nog enige jaren in Provinciale Staten van Gelderland.

in de periode 1798-1805: lid gematigde Uitvoerend Bewind, lid Staatsbewind

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Anthony Frederik Robbert Evert

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
  • Jhr. A.F.R.E. van Haersolte, van 17 september 1814 tot 26 november 1819
  • A.F.R.E. baron van Haersolte van Staverden, vanaf 26 november 1819

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 19 augustus 1756

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 14 juli 1830

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • patriottisch (tijdens de Republiek)
  • federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/13)

  • ontvanger-generaal van de Veluwe, van 1805 tot 1823
  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 8 juli 1823 tot 14 juli 1830 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Gelderland, vanaf 1814

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was ambtsjonker, gedeputeerde ter Staten-Generaal en raad ter Admiraliteit

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 17 september 1814
  • baron, 26 november 1819

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.