Prof.Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf

foto Prof.Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf

Wetenschapper die acht jaar Tweede Kamerlid was voor de SGP. In 1999-2003 was hij voorzitter van de SGP-jongeren. Promoveerde in 2004 op een studie over afvalverwerking. Was daarna onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan daaraan gelieerde onderzoeksinstituten. Bijzonder hoogleraar empirische economie van de publieke sector in Rotterdam. Als Kamerlid hield hij zich onder meer bezig met financiën, sociale zaken, economische zaken, landbouw, defensie, milieu en ontwikkelingssamenwerking. Kon als lid van een kleine fractie het nodige bereiken en genoot van het parlementaire werk, maar zag zich vanwege privéomstandigheden genoodzaakt de politiek te verlaten.

SGP
in de periode 2010-2018: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Elbert (Elbert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Almelo, 6 januari 1970

3.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • adjunct-directeur SEOR (Sociaal-Economisch Onderzoek Rotterdam) B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam, van 2005 tot juni 2010
  • bijzonder hoogleraar empirische economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 juni 2009 (vanwege de Erasmus School of Economics, ondersteund door Vereniging Trustfonds)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 11 april 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
  • lid Raad van Commissarissen Acture BV, vanaf juni 2020
  • voorzitter Raad van Toezicht Wageningen University of Research (WUR), vanaf 1 december 2022

vorige (2/12)
  • lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede, tot 1 januari 2015
  • lid Adviescollege Stikstofproblematiek, van juli 2019 tot juni 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 2010 tot 3 november 2012

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam in januari 2018 enige weken rust en besloot in april dat jaar de Tweede Kamer te verlaten. De drukke combinatie van Kamerlid en hoogleraar zette, zo meldde hij bij zijn afscheid, zijn gezinsleven en huwelijk te veel onder druk.

uit de privésfeer
  • Zijn ouders waren werkzaam in het onderwijs

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.