Van Aartsen buitenland-woordvoerder VVD-fractie

maandag 5 augustus 2002, 9:59

Oud-minister Jozias van Aartsen wordt namens de VVD-fractie woordvoerder buitenlandse zaken. Het is vrij ongebruikelijk dat een oud-bewindsman namens zijn fractie het woord voert op het beleidsterrein waarmee hij zich heeft beziggehouden.

Van een lang bestaande ongeschreven regel is echter geen sprake. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt waren namens de PvdA bijvoorbeeld de oud-bewindslieden Van Kemenade, Van Dam, Meijer en Stemerdink namens hun fractie woordvoerder voor resp. onderwijs, volkshuisvesting, welzijn en defensie; de beleidsterreinen die zij ook als bewindslieden hadden behartigd.

In de afgelopen periode hield oud-staatssecretaris Patijn zich onder meer bezig met Europese samenwerking, waarvoor hij als staatssecretaris verantwoordelijk was.

bronnen: Staatscourant, 2 aug. 2002 en biografisch archief PDC