Rekenkamer: geen belangenverstrengeling van Jorritsma

dinsdag 2 juli 2002, 16:24

Minister Jorritsma heeft zich aan de regels voor onverenigbaarheid van belangen en functies voor ministers en staatssecretarissen gehouden toen zij in 1994 minister van Verkeer en Waterstaat werd. Ook heeft zij gedurende haar twee ministerschappen op geen enkele manier een rol gespeeld bij beslissingen rond subsidies die aan het bedrijf van haar man zijn toegekend. Tot deze conclusie komt de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Belangen minister Jorritsma' dat vandaag is gepubliceerd.

Op 4 mei 2002 verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel waarin gemeld werd dat mevrouw Jorritsma belangen had in het bedrijf van haar echtgenoot, en mogelijk ook betrokken zou zijn geweest bij het verstrekken van twee subsidies. De minister reageerde furieus. In een brief aan de Tweede Kamer schreef zij dat zij zich aan de geldende regels had gehouden en dat er met betrekking tot de toekenning van subsidies geen onregelmatigheden plaats hadden gevonden. Bovendien verzocht zij de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar de juistheid van haar conclusies te verrichten.

De Algemene Rekenkamer pleit mevrouw Jorritsma nu vrij. Wel gaat de Algemene Rekenkamer een brief naar de toekomstig formateur schrijven. Daarin wordt er op aangedrongen dat de formateur de door een minister of staatssecretaris genomen maatregelen ter voorkoming van belangenverstrengeling ook toetst. Tot op heden was het usance dat de formateur de maatregelen alleen maar aan de Tweede Kamer doorstuurde. Dat acht de Algemene Rekenkamer eigenlijk onvoldoende.