J.C. Abbema

Officier die als patriotgezinde in 1787 ontslag nam en in 1795 terugkeerde als luitenant-kolonel in het Bataafse leger. Vocht mee bij de invasie in Noord-Holland in 1799. Na zijn militaire loopbaan lid van de Staatsraad onder Lodewijk Napoleon en lid van de Rekenkamer.

in de periode 1807-1811: lid Staatsraad (1806-1810)

voornamen

Jacobus Carel

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 9 september 1749

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 16 maart 1835

hoofdfuncties en beroepen

 • onderofficier, van 1 januari 1766 tot april 1767
 • officier in Staatse dienst, van 7 april 1767 tot 1787
 • officier in Bataafse dienst, van 1795 tot 1807
 • auditeur bij de sectie van koophandel en kolonien (Staatsraad), van 8 november 1806 tot 28 november 1806
 • auditeur des konings, van 28 november 1806 tot 1 december 1807
 • lid in buitengewone dienst, Staatsraad, van 26 juni 1807 tot 1 januari 1808
 • lid Staatsraad, van 5 februari 1808 tot 27 mei 1809
 • rekenmeester Hof van Rekeningen, vanaf 19 augustus 1809
 • algemeen magazijnmeester van de tabaksregie in het departement Zuiderzee, vanaf 22 oktober 1811

officiersrangen
 • vaandrig, vanaf 23 december 1765
 • tweede luitenant, van 7 april 1767 tot 4 december 1774
 • eerste luitenant, van 4 december 1774 tot 13 juli 1775
 • kapitein (titulair), vanaf 13 juli 1775
 • kapitein, van 25 oktober 1786 tot 13 september 1787
 • luitenant-kolonel, vanaf 8 juli 1795
 • kolonel, van 18 juli 1803 tot 1 december 1806
 • generaal-majoor, vanaf 1 december 1806

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
lid sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), van 5 februari 1808 tot 27 mei 1809

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • cadet infanterieregiment "De Maleprade", vanaf maart 1760

wetenswaardigheden

algemeen
 • Had in 1807 het bevel over een brigade bij het bezettingsleger in Hannover

uit de privésfeer
Zijn broer Andries was getrouwd met zijn schoonzus

ridderorden
 • Ridder in de Koninklijke Orde van Verdienste, vanaf 1 januari 1807
 • Ridder in de Orde van de Reünie, vanaf 7 maart 1812

publicaties/bronnen

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Utrecht, 20 november 1781 (echtgenote overleden 11 oktober 1812)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Amsterdam, 4 november 1813

echtgeno(o)t(e)/partner
L.E. Testas, Louise Elisabeth

2e echtgeno(o)t(e)/partner
I.M. Smissaert, Isabella Maria (zijn nicht)

vader
J.F. Abbema, Jan Frederik

moeder
J.M. Smissaert, Jacoba Matthia

familierelaties
 • Broer van A.S. Abbema, minister en lid Comité te Lande
 • Neef (oomzegger) van W.A. Abbema, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering en lid Vertegenwoordigend Lichaam

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.