Mr. R.W. Tadama

foto Mr. R.W. Tadama
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898

In een handelspost in India geboren zoon van een Dokkumer VOC-koopman, die in de Bataafse tijd bestuursfuncties bekleedde. Werd in 1795 als democratisch patriot secretaris van Amsterdam en in 1798 de eerste agent (minister) van Justitie. Was daarna lid van het gematigde Uitvoerende Bewind. Aan zijn politieke loopbaan kwam in oktober 1798 feitelijk een einde, waarna hij overstapte naar de rechterlijke macht.

unitariër
in de periode 1798-1799: agent (Bataafse tijd), lid Intermediair Uitvoerend Bewind, lid gematigde Uitvoerend Bewind

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Reinier Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Negapatnam (Voor-Indië), 9 december 1771

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1812

3.

Partij/stroming

stroming(en)
unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/13)

  • president Raad van Judicature van de middelen te land en te water, van 1 juli 1808 tot 24 januari 1811
  • subsituut-procureur-generaal Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, vanaf 24 januari 1811 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Op 26 oktober 1798 werd mr. A.J. Cuperus tot zijn opvolger als agent van Justitie benoemd. Tadama richtte toen een verzoekschrift aan het Uitvoerend Bewind met de vraag waarom hij niet gehandhaafd bleef als agent. Hij kreeg hierop geen antwoord. Cuperus weigerde vervolgens de functie. De Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam besloot op 29 april 1799 dat Cuperus daarvoor niet bestraft behoefde te worden (zoals een decreet van januari 1799 vorderde). Nieuwe agent van Justitie werd vervolgens mr. J.E. Reuvens.

uit de privésfeer
  • Zijn vader was vroedsman in Dokkum en 30 jaar werkzaam als koopman bij de V.O.C. Hij vertrok in december 1759 naar Indië en kwam in mei 1760 aan in Batavia.
  • Zijn moeder overleed in 1773 in Negapatnam (Voor-Indië)

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Comité van Justitie van Amsterdam, 1801

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.