Mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg Almelo

foto Mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg Almelo

Deftige graaf uit een voornaam Overijssels geslacht, die na zijn studie in de diplomatieke dienst terecht kwam, eerst in Brussel en daarna (als gezant) in Bern. Werd in 1909 Commissaris van de Koningin in Overijssel. Zette zich in voor wegenaanleg en had een aandeel in de komst van de IJsselcentrale en verbetering van de elektriciteitsvoorziening. Ook het waterbeheer in zijn provincie, bijvoorbeeld bij Vollenhove en langs de Overijsselse rivieren, werd tijdens zijn ambtsperiode sterk verbeterd. Hoffelijke, voorname persoonlijkheid.

in de periode 1909-1925: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Adolph Frederik Lodewijk

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Huize Almelo (gem. Ambt-Almelo), 21 augustus 1865

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 20 maart 1935

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/6)

  • landeigenaar en ambachtsheer te Almelo
  • Commissaris van de Koningin in Overijssel, van 16 oktober 1909 tot 1 mei 1925 (benoemd bij K.B. van 11 augustus 1909)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

kamerheer in buitengewone dienst van H.M. koningin Wilhelmina, van 3 maart 1903 tot 20 maart 1935

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn jongste zoon was ambassadeur
  • Hij was een oom van de beeldhouwster Charlotte van Pallandt
  • Zijn vader was landeigenaar en Statenlid in Overijssel (1880-1895)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.