Dr. E.H. Ebels

foto Dr. E.H. Ebels
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Beminnelijke liberale Groninger die na zijn hbs-opleiding naar de traditie in zijn familie landbouwer werd op de vaderlijke boerderij en daarnaast zeer actief was in het openbaar bestuur en het agrarische organisatiewezen. Was als 27-jarige de jongste burgemeester van Nederland en als 34-jarige gedeputeerde. In 1941/42 waarnemend Commissaris van de Koningin en daarna provinciaal voedselcommissaris. Na de bevrijding CdK van Groningen, wat hij tien jaar zou blijven. Arbeidzame bescheiden nuchtere man met een helder verstand. Vond zichzelf een geluksvogel en was zeer verrast met zijn benoeming tot eredoctor van de Groningse universiteit.

in de periode 1945-1954: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Edzo Hommes

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
E.H. Ebels, tot 20 mei 1953 (tot aan hem door de Rijksuniversiteit Groningen een eredoctoraat werd verleend)

geboorteplaats en -datum
Nieuw-Beerta (gem. Beerta, Gr.), 20 juni 1889

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 4 februari 1970

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"
  • PvdV (Partij van de Vrijheid), van maart 1946 tot januari 1948
  • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • burgemeester van Beerta, van 1 december 1916 tot 1 augustus 1923 (benoemd bij K.B. van 9 november)
  • waarnemend Commissaris van de Koningin in Groningen, van 5 mei 1945 tot 1 december 1945
  • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 1 december 1945 tot 1 juli 1954 (benoemd bij K.B. van 13 november 1945)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/18)

  • lid commissie integriteit burgemeester F.M.A. Schokking, 1956
  • lid curatorium Centrale Stichting Studentenhuisvesting, vanaf 1957

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Binnenlandse Zaken, september 1956 (tijdens formatie-De Gaay Fortman)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.