Drs. P. (Pieter) Zevenbergen

foto Drs. P. (Pieter) Zevenbergen

In de Hoekse Waard geboren boerenzoon, die na een gevarieerde carrière in het openbaar bestuur in de periode 1999-2008 lid van de Algemene Rekenkamer was. Was, na VVD-wethouder in Zoetermeer te zijn geweest, burgemeester op een Waddeneiland, op de Veluwe en in westelijk Noord-Brabant. Nadien nog vijf jaar waterschapsbestuurder. Vervulde daarnaast vele bestuursfuncties in het maatschappelijk leven, onder meer in de wielersport.

in de periode 1999-2008: lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Pieter (Pieter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Strijen, 27 oktober 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/14)

  • lid Algemene Rekenkamer, van 16 mei 1999 tot 1 oktober 2008
  • waarnemend burgemeester van Middelharnis, van 1 maart 2009 tot 1 januari 2013 (in afwachting van herindeling)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
  • extern adviseur BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten), vanaf september 2008
  • lid adviescommissie bevolkingskrimp Limburg, vanaf november 2009

vorige (2/24)
  • voorzitter onderzoekscommissie Otapan, van november 2011 tot december 2012
  • lid diverse lokale en landelijke arbitrage- en adviescommissies m.b.t. bestuurlijke kwesties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin te Delft

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1988 kandidaat voor het burgemeesterschap van Zoetermeer en in 1989 voor dat van Arnhem, maar in beide gevallen kregen partijgenoten van hem de voorkeur
  • Werd tot burgemeester van het jaar 1990 gekozen

uit de privésfeer
Zijn vader was landbouwer

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.