P. ten Bosch

foto P. ten Bosch

Marineofficier die uit een voorname Tielse familie stamde en als militair carrière maakte in Nederlands-Indië. Al op 20-jarige leeftijd onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Werd uiteindelijk als vice-admiraal commandant van de zeemacht in Indië en vervolgde daarna zijn loopbaan als lid van de Raad van State. Maakte daarvan ruim een kwart eeuw deel uit. Werd door tijdgenoten omschreven als een uiterlijk afgemeten, ingetogen, voorname, geachte, maar ook afstandelijke figuur, met strenge beginselen en grote plichtsbetrachting.

in de periode 1893-1920: lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Pieter

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tiel, 18 mei 1836

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 april 1922

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/14)

 • chef departement van Marine te Batavia (Ned.-Indië), van 1 juli 1888 tot 1 mei 1891
 • lid Raad van State, van 1 oktober 1893 tot 1 januari 1920 (benoemd bij K.B. van 26 september 1893)

officiersrangen (2/6)
 • schout-bij-nacht, van 1 mei 1888 tot 15 augustus 1890
 • vice-admiraal, van 16 augustus 1890 tot 16 september 1892 (met pensioen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • lid commissie voor afnemen van het examen der aspiranten voor adelborst, vanaf 1856
 • adjudant in buitengewone dienst van H.M. koningin Wilhelmina, van 19 augustus 1891 tot 30 april 1922

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid afdeling Oorlog (Raad van State)
 • voorzitter afdeling Landbouw, Handel en Nijverheid (Raad van State), van 1907 tot 1920

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Preanger Wedloop-sociëteit

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in februari 1870 commandant van een gecombineerde landingsdivisies op de kust van Guinea
 • Werd in 1883 aangewezen als adjudant van de Prins van Oranje, maar vervulde die functie niet vanwege het overlijden van de prins

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van C.Ch. van Lidth de Jeude, Eerste Kamerlid
 • Een zus van hem huwde met een broer van P. Rink, Tweede en Eerste Kamerlid en minister
 • Zijn vader was wijnkoper

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.