Mr. A.Ch.W. Staring

foto Mr. A.Ch.W. Staring

Verlichte Gelderse landman die vooral bekend werd als dichter en schrijver van werken waarin het landleven centraal stond. Studeerde landbouwkunde in Göttingen en hield zich daarna onder meer bezig met het ontginnen van woeste gronden en met het beheer van zijn eigen landgoederen. Was ook actief als bestuurder in Gelderland en had in 1814 zitting in de vergadering van notabelen die over de eerste Grondwet moest beslissen. Stond bekend als een actief, opgewekt en sportief man, met een brede belangstelling op het gebied van literatuur, muziek, tekenkunde en wetenschap.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Antonie Christiaan Winand

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gendringen, 24 januari 1767

overlijdensplaats en -datum
Vorden, 18 augustus 1840

3.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd patriot

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 3 juli 1821 tot 1 juli 1824 (voor de landelijke stand, district Elspeet)
  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 4 juli 1826 tot 15 mei 1831 (voor de landelijke stand, district Zupthen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid College van Curatoren Atheneum te Harderwijk, van 1816 tot 1818
  • lid Commissie voor de Landbouw in Gelderland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/6)
  • Een zus van zijn echtgenote was gehuwd met I.N.J. van Mierop, lid Notabelenvergadering
  • Zijn zwager M.J. van Löben Sels was tevens schoonvader van één van zijn zoons
  • Zijn grootvader, Q.M. Ver Huell, was burgemeester van Doetinchem

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Tweede Nationale Vergadering, 1797

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.