Mr. J.J. Schluiter

Zutphense stadsbestuurder, zowel tijdens de Republiek als in de Bataafse tijd en na 1813. Had twee jaar zitting in het Vertegenwoordigend Lichaam en bekleedde een maand het wisselend voorzitterschap van de Eerste Kamer. Weigerde in 1800 een herverkiezing. Was in zijn woonplaats tevens notaris en was procureur bij de rechtbank in eerste aanleg.

in de periode 1798-1800: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacob Joan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 22 april 1766

overlijdensplaats en -datum
Zutphen, 27 april 1838

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/15)

  • lid stedelijke raad van Zutphen, van januari 1814 tot 25 april 1838
  • wethouder van Zutphen, van januari 1814 tot 25 april 1838

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid commissie voor de bestuurlijke inrichting van het departement Gelderland, vanaf november 1801

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Vanwege zijn weigering om zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam werd hem in 1800 zijn kiesrecht ontnomen

uit de privésfeer
Zijn vader was advocaat-fiscaal bij het scholtambt Zutphen

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Vertegenwoordigend Lichaam, juli 1800 (bedankte na zijn verkiezing)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.